Hieronder wordt een vertaling gemaakt van de missie en visie naar de visie op de kwaliteit over de zorginhoud en de organisatie van de zorg over 3 tot 5 jaar.

Toonaangevende fysiotherapiepraktijk met Plusstatus

Fysiofit Den Haag wil de komende 5 jaar uitgroeien tot één van dé toonaangevende paramedische organisaties met een professioneel team te zijn in de regio Den Haag met een ‘Plus status’. Op patiëntniveau, op netwerkniveau, voor verwijzers, voor verzekeraars en voor alle andere relevante samenwerkingsverbanden. Een gestructureerde organisatie die multidisciplinaire, doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg levert aan cliënten die bereid zijn te werken aan herstel en leefstijlverandering met betrekking tot het bewegingsapparaat. Door een heldere, klantgerichte en oplossingsgerichte communicatie en activiteiten wordt de komende jaren aan deze doelstelling gewerkt.

Dat wordt de jaren daarna verder uitgebouwd tot een praktijk waarbinnen wij de verkregen ‘Plusstatus’ behouden. Fysiofit Den Haag heeft t.o.v. de huidige specialisaties, het zorgaanbod aan specialisaties uitgebreid binnen de praktijk danwel binnen het Fysiofit netwerk.

Samen werken aan herstel

Onder het motto: ‘Samen Werken aan herstel’ bieden wij de komende jaren multidisciplinaire, efficiënte en doelmatige zorg. Hieruit komen de onderstaande belangrijkste kwaliteitsaspecten naar voren;

  1. in kaart brengen en uitbreiden van de samenwerking met specialisten
  2. onderhouden en uitbreiden van het zorgaanbod;
  3. een ‘Plus praktijk’ blijven;
  4. de kwaliteit van de geleverde zorg vergroten en bewaken;
  5. het meten van de klanttevredenheid verbeteren;
  6. professionaliteit van het team vergroten;
  7. een stimulerende werkomgeving creëren;
  8. vergroten van heldere klantgerichte communicatie.

KNGF

Bij Fysiofit Den Haag werken we volgens de officiële richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en van de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Onze therapeuten blijven in ontwikkeling door het volgend van diverse opleidingen en cursussen. Hierdoor blijven wij altijd op de hoogte van de nieuwste kennis en inzichten.