De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren – vaak onbewust -een rol spelen. Omdat een medische diagnose vaak niet kan worden gesteld, zorgt dit voor onbegrip.  Binnen de psychosomatische fysiotherapie wordt gekeken naar het verband tussen:

 • de fysieke klacht
 • psychische factoren
 • de leefomstandigheden (sociale factoren)

De psychosomatische fysiotherapeut spoort de vaak onbewuste psychische en/of sociale factoren samen met u op. Gerichte therapie, inzicht en goed advies kunnen u helpen de klacht te doen verminderen en herhaling te voorkomen.

Samenhang fysieke klachten en psychische overbelasting

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet meteen duidelijk. Mogelijk ervaart u dat u meer last heeft van pijn en vermoeidheid en dat u meer prikkelbaar en gespannen bent als de leefomstandigheden niet optimaal zijn. Een te hoog ervaren werkdruk, conflicten, verdriet, relationele problemen, verlies van dierbaren, ziekte, etc. verhogen bij iedereen een grotere psychische belasting. Als deze situatie echter te lang aanhoudt, kan uw evenwicht worden verstoord en neemt uw fysieke en mentale weerbaarhied af. Dit kan weer leiden tot het ontstaan, het laten voortbestaan of vertraging van het herstel van fysieke klachten.

Onbegrip

Bij gezondheidsklachten zonder medische diagnose omdat er vaak geen duidelijk lichamelijke oorzaak is, wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem. Terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Veel mensen vinden dit verwarrend en gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

Te behandelen klachten

 • Spanningsklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Spierklachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak
 • Chronische en/of steeds terugkerende klachten
 • Zich herhalende blessures
 • Rugpijn zonder aanwijsbare oorzaak
 • Fysieke klachten met aanwijsbare oorzaak die echter niet herstellen binnen een reëel tijdsbestek.

Het doel van de psychosomatishe fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning door:

 • Inzicht in het ontstaan en de gevolgen van de klacht
 • Verandering van de factoren die de klacht in stand houden
 • Lichaamsbewustwording
 • Ontspanningsoefeningen
 • Verbetering van ademhaling of adempatroon
 • Verhoging van uw belastbaarheid
 • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen
 • Inzicht met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren
 • Op een andere manier leren omgaan met de klachten
 • Vertrouwen krijgen in uw lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief worden beïnvloed.

Een voorbeeld van psychosomatische fysiotherapie uit onze praktijk

Een jongeman had al twee jaar vage klachten in zijn schouder die hem beletten zijn sporttraining te intensiveren en slaapproblemen opleverden. Door zijn bewegingsdynamiek en training te observeren en door goed te luisteren naar zijn persoonskenmerken, kwamen we al snel tot de conclusie dat deze man zich buiten zijn eigen steunpunt bewoog. Dit deed hij niet alleen tijdens het sporten maar ook als mantelzorger en bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden -fysieke component.
Daarnaast had hij de gewoonte er vooral te zijn voor een ander en niet voor zichzelf. Een oud aangeleerd en ingesleten patroon waardoor hij constant over zijn grenzen heenging – psychische component.
Door hem van dit patroon bewust te maken en door hem te leren tijdens zijn training beter binnen zijn steunpunt/core te blijven, waren zijn klachten na een maand verholpen. Zijn stabiliteitsproblemen waren niet alleen verminderd, maar de therapie had ook duidelijk een positieve uitwerking in zijn persoonlijk leven.

Denkt u dat psychosomatische fysiotherapie voor u effectief kan zijn? Dan kunt u terecht bij: