Spelenderwijs leren en ontwikkelen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Het bewegen van een kind (motorische ontwikkeling) kan achterlopen, verstoord zijn of niet vanzelf gaan.  De kinderfysiotherapeut kan helpen om deze ontwikkeling soepeler te laten lopen of te verbeteren. Er wordt  rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Ouders, school, de verwijzer en eventuele anderen betrokkenen bij het kind kunnen de kinderfysiotherapeut informatie geven om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen. Overleg gebeurt altijd met toestemming van ouders/verzorgers.

Klachten

Met welke problemen kunt u zoal terecht?

1. Baby’s, peuters, kleuters

 • Voorkeurshouding bij baby’s al dan niet met een afgeplat hoofd
 • Schedelmeting
 • Trage motorische ontwikkeling
 • Billenschuiven
 • Tenenlopen
 •  Angst voor bewegen
 • Stand van voeten

2. Het schoolgaande kind en pubers

 • Onhandige motoriek
 • DCD
 • Orthopedische klachten (klachten aan voeten, knie, heupen en/of rug)
 • Schrijfproblemen
 • ADHD, ADD, autisme
 • Sensorische Informatieverwerking problematiek
 • Sportblessures
 • Overgewicht
 • Ademhalingsproblemen
 • Reuma
 • Status na kanker
 • Hoofdpijn en buikpijn
 • Aangeboren afwijkingen

Intake, onderzoek, behandelplan

Na de intake vindt een onderzoek plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde tests. In een gesprek met ouders wordt een eventueel behandelplan opgesteld. Voor intake, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

De behandeling vindt plaats in een kindvriendelijke omgeving waarbij gebruikt wordt gemaakt van uitdagend spelmateriaal en oefeningen. De kinderfysiotherapeut kan bij uitstek een veilige basis creëren en communiceren met het kind, zodat ieder kind plezier krijgt in bewegen.

Basisverzekering

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie  worden vergoed uit de basisverzekering zonder aanspraak op het eigen risico. Na 18 behandelingen wordt de aanvullende verzekering aangesproken. Een verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.

Masteropleiding

De kinderfysiotherapeut heeft na de bachelor opleiding fysiotherapie een master van 4 jaar gevolgd om kinderen te kunnen en mogen behandelen.  De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

U kunt voor deze specialisatie terecht bij:

 • Marissa Lake-Hunsel

 

Meer informatie vindt u in de folder.

Kinderfysio folder

Folder kinderfysiotherapie