Echografie is een nieuwe specialisatie binnen het vakgebied van de fysiotherapeut. Door middel van echografie kunnen we weke delen zoals pezen, spieren, banden, kapsels en slijmbeurzen zichtbaar maken. Het echografisch onderzoek is eenvoudig, efficiënt en vooral pijnloos en veilig.

Echodiagnostisch onderzoek

Tijdens een echodiagnostisch onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe- of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet. Tijdens het onderzoek kunt u zelf meekijken.

Snelle en adequate diagnose

Omdat er naast klinische onderzoeken  nu ook beeldvorming mogelijk is van de getroffen regio, is de fysiotherapeut sneller en adequater in staat een diagnose te stellen en de voortgang te monitoren.

De fysiotherapeut is in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen:

  • Spier- en gewrichtsaandoeningen
  • Slijmbeursaandoeningen
  • Kraakbeenaandoeningen
  • Aandoeningen van banden en gewrichtskapsel

Hoe werkt echografie?

Bij echografie worden de teruggekaatste geluidsgolven in het lichaam omgezet in beelden op de computer. De beelden worden in de vorm van foto’s en filmpjes vastgelegd en bewaard, zodat het bij een herhaalonderzoek mogelijk is om de beelden te vergelijken.

U kunt voor deze specialisatie terecht bij:

  • Jolijn Smulders
  • Dario van Klaveren

Tegel Echografie