Rug- en nekklachten komen veel voor in de westerse landen en veroorzaken meer ziekteverzuim dan enige andere ziekte, met uitzondering van griep. Naar schatting zal ongeveer 80% van de volwassen bevolking in zijn leven een periode van rugpijn doormaken. Bij 80% van de mensen worden de klachten chronisch en kan dit uiteindelijk  leiden tot een permanent functieverlies.Voor mensen met chronische lage rugklachten is het David Back Concept zeer effectief. De gemiddelde successcore is 85 à 87 %, d.w.z. per tien patiënten zijn er meer dan acht die na het doorlopen van deze behandeling nagenoeg pijnvrij zijn en hun normale activiteiten kunnen hervatten.

Chronische lage rugklachten

Rugklachten veroorzaken pijnklachten in de rug, meestal in de onderrug, tijdens en na (lang) zitten, tillen, (lang) lopen en dragen. De oorzaak van de klacht is vaak moeilijk te achterhalen omdat er vaak geen schade is te constateren aan de rug. We spreken dan van a-specifieke algemene rugklachten. Wel is duidelijk dat het vaak gaat om een disbalans in lichamelijke activiteit en ontspanning. De rug- en buikspieren spelen vaak een belangrijke rol bij het ontstaan, en/of in standhouden van  rugklachten net als een verkeerde houding, een drukke levensstijl en stress.

Vicieuze cirkel

Door de pijn die wordt ervaren, is men geneigd om minder te gaan bewegen. Door deze inactiviteit kan de conditie, kracht en coördinatie verminderen, waardoor er juist weer pijn ontstaat. Het David Back Concept doorbreekt deze vicieuze cirkel, waardoor u weer een krachtige, beweeglijke én stabiele rug krijgt.

David Back Concept

Met het David Back Concept kan de training worden veilig worden opgebouwd. De rug wordt gedoseerd belast door middel van gecontroleerde aanspanning.

1e behandeling

Aan het begin van het behandeltraject wordt met behulp van de David Back – apparaten een analyse gemaakt van de huidige prestatie van de patiënt. Dit wordt zowel gedaan voor de kracht- als de mobiliteit. De gemeten waarden worden vergeleken met een grote database. Op basis van de resultaten van de metingen wordt er een profiel van de patiënt gemaakt en kan er een individueel trainingsschema worden opgesteld.

2e en volgende behandelingen

Er zal gestart worden met het vergroten van de mobiliteit. Daarna zal de kracht getraind gaan worden. De opbouw van dit schema gebeurt stapsgewijs en is aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt. Tijdens de training krijgt de patiënt feedback met welke snelheid, ritme, bewegingsuitslag en met welk gewicht getraind moet worden.

Door herhaaldelijke training zal de rug soepeler en sterker worden waardoor de rugpijn zal verminderen.

Na enkele behandelingen wordt de eerste meting herhaald en worden deze waarden vergeleken met de beginwaarden. Aan de hand van de scorekaart is het succes te bepalen.

U kunt voor deze specialisatie terecht bij:

  • Dario van Klaveren
  • Jolijn Smulders
  • Elout Kielman
  • Erik van Driel

Tegel David Back Concept