Fysiofit Den Haag behaalt voor derde keer predicaat PlusPraktijk

Fysiofit Den Haag is voor de derde keer op rij ‘auditproof’ gebleken en daarom mogen we ons ook de komende twee jaar PlusPraktijk blijven noemen. Daarnaast hebben we de KNGF visitatie behaald. De praktijk staat hiermee garant voor doelmatige en efficiënte zorg. 

Een PlusPraktijk voldoet niet alleen aan de eisen van de eigen beroepsvereniging, maar gaat een stapje verder. Met een uitstekende bedrijfsvoering, organisatie, medische dossiervorming en verslaglegging, maar ook met bijvoorbeeld aanvullende programma’s. Zo heeft Fysiofit Den Haag met zes vestigingen (https://www.fysiofit.com/) o.a. programma’s voor mensen met bepaalde ziektes of aandoeningen (zoals o.a. COPD, artrose en oncologie) en programma’s die passen in een gezonde leefstijl voor onder andere senioren, zwangere vrouwen of mensen met overgewicht.

Bovendien is een PlusPraktijk goed bereikbaar, hanteert het ruime openingstijden, zijn er korte wachttijden en is er sprake van goede samenwerking met andere zorgverleners. Fysiofit Den Haag is bijvoorbeeld in het Statenkwartier, de Rivierenbuurt en de Schilderswijk partner Geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ): een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, om de zorg voor mensen uit die wijken te optimaliseren.

We zijn trots op de met ons team behaalde resultaten.  Samen werken aan herstel, dat doen wij graag én goed. Zo is wederom officieel bevestigd.