Welke voorwaarden gelden er voor behandeling?
U ontvangt onze algemene voorwaarden altijd voor of tijdens de eerste behandeling. Ook kunt u onze algemene voorwaarden onder het kopje Downloads op onze website vinden.

Wilt u reageren op een nota of heeft u een specifieke vraag over nota’s of betalingen?
Dan vragen wij om bij voorkeur contact op te nemen dagelijks tussen 13.00-15.00u contact opnemen met Fysiofit Den Haag 070 354 63 09.

Hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed?
Het basispakket van uw verzekering vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie, te weten;

  • fysiotherapie voor chronische patiënten (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de tiende behandeling en;
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt, in de meeste gevallen, een aantal behandelingen vergoed. Graag attenderen wij al onze cliënten op het feit dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de gegeven behandelingen. Dat wil zeggen dat u zelf dient te controleren in hoeverre uw verzekering dekking geeft voor fysiotherapie, manuele therapie en/of oefentherapie Mensendieck!

Heeft u een klacht?
U mag ervan uitgaan dat wij ons vak als fysiotherapeut zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u desondanks klachten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de desbetreffende fysiotherapeut of contact op te nemen met iemand anders binnen onze praktijk. Dat kan door één van ons aan te spreken, de praktijkmanager (Aafke Smits) of één van de praktijkhouders (Eric-Jan van Daatselaar of Dario van Klaveren) of via de mail (klacht@fysiofit.com) , schriftelijk of via de telefoon. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en er zal worden geprobeerd tot een oplossing te komen.

De klachten die bij ons binnenkomen worden geregistreerd en vervolgens wordt bepaald welke acties ondernomen moeten worden om de klachten op te lossen, en de termijnen waarbinnen dit dient te gebeuren. Uiteraard wordt diegene die de klacht heeft ingediend hiervan op de hoogte gesteld.

Mocht u van mening zijn dat de klacht over de fysiotherapeut of het handelen van de fysiotherapeut niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).U vindt hierover meer informatie in de KNGF folder over klachten op onze website of in onze wachtruimte.