Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden staan op genomen in onze algemene voorwaarden. Deze krijgt u van uw therapeut of kunt u downloaden door op Fysiofit Den Haag Algemene voorwaarden therapie 2019 te klikken. De algemene voorwaarden hangen ook in de wachtruimte.

De betalingsvoorwaarden hebben betrekking op de door Fysiofit Den Haag geleverde fysiotherapie, manuele therapie en oefentherapie, alsmede de aangeboden zorgtrajecten en beweeggroepen, zoals Rugscholing, zorgtraject Artrose, zorgtraject Diabetes, beweeggroep COPD en andere trainingen.

  • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde behandeling niet in rekening gebracht.
  • Indien u niet op tijd afzegt, zijn wij door de verzekeraars verplicht om 75% van het tarief van Fysiofit bij u in rekening te brengen en niet bij uw verzekeraar.
  • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en is Fysiofit Den Haag gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  • Indien u de herinnering ook niet op tijd betaalt, zullen wij na de tweede herinnering de vordering overdragen aan MediCas Incassobureau.
  • De therapeutische diensten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Vergoeding

Tarieven voor een behandeling fysiotherapie, manuele therapie of oefentherapie Mensendieck verschillen per verzekeraar. Wij hebben met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars een contract. Bent u bij hen (aanvullend) verzekerd, dan sturen wij de nota voor de behandeling direct naar hen toe en worden de kosten aan ons vergoed.

Graag attenderen wij al onze klanten op het feit dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de gegeven behandelingen, indien u door één van onze therapeuten wordt behandeld.

Dat wil zeggen dat u zelf dient te controleren in hoeverre uw verzekering dekking geeft voor fysiotherapie en/of oefentherapie Mensendieck.

Bent u bij hen onvoldoende verzekerd, dan valt de therapie buiten de voorwaarden van uw verzekeraar. Als dat het geval is, hanteren wij onderstaande tarieven.

Tarieven 2019

Screening € 18,70
Screening/ Intake/ Onderzoek € 58,55
Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie/ Mensendieck € 53,86
Zitting Fysiotherapie/ Mensendieck € 37,30
Fysiotherapeutisch consult € 64,30
Lange zitting Fysiotherapie € 64,30
Fysiotherapie aan huis € 52,80
Zitting Manuele Therapie € 52,80
Zitting Kinderfysiotherapie € 50,30
Ouderinstructie € 50,30
Kinderfysiotherapie rapportage € 50,30
Kinderfysiotherapie aan huis € 66,30
Zitting Bekkenfysiotherapie € 52,80
Zitting Oedeemtherapie € 47,60
No-show zitting fysiotherapie/ Mensendieck € 28,10
No-show zitting manuele therapie € 39,70
No-show zitting kinderfysiotherapie € 37,70
No-show zitting bekkenfysiotherapie € 39,70
No-show zitting oedeemtherapie € 35,80
Tarieven gelden per 1 januari 2019.