Klik op de foto van de folder om de pdf te downloaden:

rugscholing Zwangerfit ONcologie folder
fysio
Patiënten informatie
Rugscholing
Zwangerfit®
Kinder-fysiotherapie
Oncologie revalidatie
Dry Needling
Bekken-fysiotherapie
Oefentherapie Mensendieck
Senioren
fysio
algemene voorwaarden
20140219_Wet WGBO
20140219_Klachtenregeling
20140219_Klachtenformulier
Therapiekaart
Algemene Voorwaarden
Betalings-voorwaarden
Wet WGBO
Klachtenregeling
Klachtenformulier