Het voornaamste werkgebied bij Fysiofit is bewegen en alles wat daarmee samenhangt. Dat geldt ook voor de oncologische patiënt die bij ons behandeld wordt voor de klachten die kunnen ontstaan als gevolg van kanker en de medische behandelingen tegen kanker.

Klachten

De klachten die kunnen ontstaan als gevolg van kanker of de behandeling van kanker en die voor behandeling/begeleiding van de fysiotherapeut in aanmerking kunnen komen, zijn bijvoorbeeld verminderde fysieke fitheid, verminderde spierkracht, verminderde beweeglijkheid van gewrichten en kanker gerelateerde vermoeidheid.

Oncologisch beweegprogramma

Ons oncologisch beweegprogramma is gebaseerd op het vele onderzoek dat is gedaan naar de effecten van bewegen op algemene en lichamelijke klachten van kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat fysiotherapie in de vorm van oefentherapie een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid, herstel van belastbaarheid en terugkeer in het arbeidsproces.We onderscheiden globaal drie fases bij de behandeling van kanker. In iedere fase gebeurt er iets anders en dat is van belang voor de doelen die de patiënt en de fysiotherapeut samen opstellen voor de behandeling.

3 Fases

  • Preventiefase: in deze fase is de diagnose net gesteld en vindt er nog geen medische behandeling plaats. In deze fase is het doel om de conditie van de patiënt op een hoger niveau te brengen om sterker aan de medische behandeling te beginnen.
  • Behandelingsfase: in deze fase vinden de primaire medische behandelingen plaats, zoals operatie, bestraling, chemo- en/of hormoontherapie. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat training tijdens de medische behandeling met chemokuren krachtsverlies, spieraftakeling en botverlies kan verminderen of enigszins kan voorkomen. Het is dus goed om voor zover dat lukt actief te blijven en rustig te trainen tijdens de chemokuren.
  • Herstelfase: in de herstelfase knapt de patiënt op van de medische behandelingen en kan training onder begeleiding zeer zinvol zijn om optimaal te revalideren en te re-integreren in de thuis- (gezinsrol) of werksituatie. Het is belangrijk rekening te houden met eventuele lichamelijke schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen die het gevolg zijn van bestraling, chemotherapie en operatie. In dit stadium worden de voorwaarden geschapen voor het hervatten van een zo normaal mogelijk leven.

Ontspanningsles

De klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden. Tijdens de verschillende fases kan er daarom bij ons, indien nodig, ook gebruikt gemaakt worden van een wekelijkse ontspanningsles als onderdeel van het trainingsprogramma.

Tevens bestaat er een optie voor een consult bij onze Mensendieck therapeute indien er is sprake is van bijdragende houdingsfactoren zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid op de werkplek.

U kunt voor het oncologisch beweegprogramma terecht bij de volgende oncologisch therapeut

 

Meer informatie vindt u in de folder

ONcologie folder

Oncologie revalidatie