Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland staat deze aandoening veelal bekend als “etalagebenen”.  Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen en daardoor steeds even rust moeten nemen, doen zij vaak net alsof zij naar etalages kijken. Vandaar de naam ‘etalagebenen’

Wat is claudicatio intermittens?

Als u loopt, hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan wanneer u stilstaat. De slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed. Bij claudicatio intermittens ofwel etalagebenen zijn de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd. Hierdoor kunnen deze minder bloed aanvoeren en gaat er ook dus minder zuurstof naar de benen. Er kan sprake zijn van een langzaam en sluipend proces, maar pijn bij het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt meestal iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Als u tijdig actie onderneemt, zorgt u ervoor dat uw klachten niet verergeren. Uw klachten kunnen door fysiotherapie ook afnemen.

Looptherapie

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek blijkt dat mensen met etalagebenen te vaak worden gedotterd of een bypass- operatie ondergaan. Het blijkt dat de pijn die wordt veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, net zo goed en veiliger kan worden verholpen door intensieve looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut die aangesloten is bij het ClaudicatioNet. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met alle risico’s van dien. Door middel van gesuperviseerde looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden; de resultaten zijn aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

Basisverzekering

Als u een verwijsbrief van de huisarts of specialist hetbt, worden vanaf 2017 de eerste 37 behandelingen van gesuperviseerde looptherapie uit de basisverzekering vergoed.

Voor meer informatie kunt u kijken op Claudicationet

U kunt terecht bij de volgende therapeuten:

  • Dario van Klaveren (gesuperviseerd ClaudicatioNet fysiotherapeut)
  • Lianne Eijke – Van Dijk (gesuperviseerd ClaudicatioNet fysiotherapeut)
  • Simone Guldemond (gesuperviseerd ClaudicatioNet fysiotherapeut)

 

Claudicationet