Psychosomatische fysiotherapie

Bij fysiotherapie wordt voornamelijk naar een lichamelijke verklaring voor een fysieke klacht gekeken. Binnen de psychosomatische fysiotherapie – een hele mond vol – wordt op een andere manier gekeken naar de manier waarop een lichamelijke klacht ontstaat. De psychosomatisch fysiotherapeut kijk naar het verband tussen:

 • de fysieke klacht
 • de geest (psychische factoren)
 • de leefomstandigheden (sociale factoren)

Onbewuste factoren

Weet u bijvoorbeeld hoe het komt dat u heel goed weet dat sport en beweging goed voor u zijn, maar dat u er toch niet toe komt….? Kunt u verklaren hoe het komt dat u weet dat het beter is om rechtop te zitten, maar het niet lukt dit ook daadwerkelijk te doen? En u dus elke keer weer onderuit gezakt op de bank zit?

Onbewuste factoren spelen hierbij een grote rol. Deze onbewuste factoren kunnen klachten veroorzaken, laten voortbestaan of het herstel vertragen. De psychosomatische fysiotherapeut spoort deze onbewuste factoren samen met u op, kan uw klacht doen verminderen door gerichte therapie en geeft advies om herhaling van klachten te voorkomen.

Te behandelen klachten

Als u last heeft van onderstaande klachten, dan kan een psychosomatisch fysiotherapeut u helpen.

 • Spanningsklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Spierklachten
 • Vermoeidheidsklachten
 • Buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak
 • Chronische en/of steeds terugkerende klachten
 • Zich herhalende blessures
 • Rugpijn zonder aanwijsbare oorzaak
 • Fysieke klachten met aanwijsbare oorzaak die echter niet herstellen binnen een reëel tijdsbestek.

Werkwijze psychosomatische fysiotherapie uit de praktijk

Een jongeman had al twee jaar vage klachten in zijn schouder, die hem beletten zijn sporttraining te intensiveren en hem daarnaast ook slaapproblemen opleverden. Door zijn bewegingsdynamiek en training te observeren en door goed te luisteren naar zijn persoonskenmerken, kwamen we al snel tot de conclusie dat deze man zich buiten zijn eigen steunpunt bewoog. Dit deed hij niet alleen tijdens het sporten maar ook als mantelzorger en bij het samenwerken met zijn collega’s. Daarnaast had hij de gewoonte er vooral te zijn voor een ander en niet voor zichzelf. Een oud aangeleerd en ingesleten patroon waardoor hij constant over zijn grenzen heenging.

Meerwaarde van de psychosomatische fysiotherapie: balans.

Door hem van dit patroon bewust te maken en door hem te leren tijdens zijn training beter binnen zijn steunpunt/core te blijven, waren zijn klachten na een maand verholpen. Zijn stabiliteitsproblemen waren niet alleen verminderd, maar de therapie had ook duidelijk een positieve uitwerking in zijn persoonlijk leven.

En dit is nou net het stukje meerwaarde dat de psychosomatische fysiotherapie u kan bieden.

U kunt voor psychosomatische fysiotherapie terecht bij:

Klik op een afbeelding voor meer informatie!